ใช้แผ่นรองนั่งอนามัย GermsAway ที่ไหนและเมื่อไหร่

ท่านสามารถพกแผ่นรองนั่งอนามัย GermsAway ไปได้ทุกที่ที่ต้องการ และสามารถหยิบมาใช้อย่างสะดวก จาก package ขนาดเล็กพอที่สามารถใส่กระเป๋าถือสำหรับคุณผู้หญิง และกระเป๋ากางเกงสำหรับคุณผู้ชาย สำหรับสถานที่หลักที่ GermsAway เป็นประโยนชน์อย่างยิ่งคือ

  • ใช้เมื่อท่านออกนอกบ้านไปทำงาน
  • ออกนอกบ้านไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า
  • ไปโรงพบาลเนื่องจากเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค
  • เมื่อท่านไปเที่ยวต่างประเทศ (โดยเฉพาะเมืองจีน )
  • สถานที่ไม่รู้จักแต่มีความจำเป็นต้องไป

 

รู้จักแผ่นรองนั่งอนามัย Germs Away  วิธีการใช้งานแผ่นรองนั่งอนามัย สถานที่จัดจำหน่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

You can use GermsAway toilet seat cover almost anywhere you wanted to. The package is design for easy to carry and easy to use. It can be in girl's hand bag or even men's trouser. GermsAway is best using at the following place.

  • When you go to work
  • When you out to shopping mall
  • Hospital is a must to be used
  • Off to travel abroad
  • Unknown place that you never been there and not sure about sanitary standard