ข้อมูลบริษัท (Company Information)

 

บริษัท บีพี ลิฟวิ่ง โปรดักส์ จำกัด:

ถูกก่อตั้งบนพื้นฐานของธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ บริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของลูกค้า สินค้าที่นำเสนอจะเป็นสินค้าที่นอกเหนือไปจากสินค้าที่ใช้ชีวิตประจำวัน แต่จะเป็นสินค้าที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของท่านทั้งด้านสุขภาพ กาย ใจ 

Germs Away Brand :  "For your healthier life"

ถูกคิดค้นมาจาก ความคิดที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับการปกป้องจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคร้ายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้จึงไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองมานัก เพราะอาจมองไม่เป็นความสำคัญ แต่จะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเองหรือญาติสนิทใกล้ชิดเกิดปัญหาการติดเชื้อที่แก้ไขได้ยากเท่านั้น เพราะฉะนั้น Germs Away อาสาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยเงียบที่มองไม่เห็น และทำการป้องกันเสียแต่วันนี้ ดีกว่าต้องแก้ไขในเวลาที่สายเกินไป

ดังสโลแกนที่ว่า "เพื่อสุขภาพที่เหนือขั้นกว่า" 

Levitra Suisse,Levitra Compendium,Levitra 20 Mg levitra compendium Super Kamagra Bestellen Belgie,Super Kamagra Bestellen Paypal,Super Kamagra Bestellen super kamagra kopen Viagra Femme,viagra pour femme,viagra femme viagra pour femme Viagra Femme,viagra pour femme,viagra femme viagra femme Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis compendium Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis prix Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis 20 mg